Despre Saloanele Melany din Iasi ( SCM IGIENA IAŞI)

Cooperativa Meşteşugărească  IGIENA  IAŞI, a fost înfiinţată în decembrie 1949 de un grup de meseriaşi inimoşi,care şi-au unit atelierele,destinele,speranţele şi aşteptările, pentru a desfăşura o activitate de prestări servicii la dispoziţia clienţilor şi în condiţii mai bune  decât în micile lor ateliere.

Cooperativa  IGIENA  IAŞI, s-a înfiinţat prin liberul consimţământ al celor care s-au asociat,stabilind un fond social pentru fiecare membru cooperator.

În timp, serviciile cooperativei,frizerie,coafură,manichiură, pedichiură cosmetică,au devenit indispensabile iar cooperativa s-a dezvoltat şi a devenit o unitate cooperatistă importantă.

Sistemul democratic de organizare,autogestionarea propriilor valori, a permis cooperativei să-şi mărească averea,să dispună de un personal de înaltă calificare,să reziste în timp şi să depăşească toate obstacolele
întâmpinate.

Membrii cooperatori sunt şi proprietarii şi beneficiarii patrimoniului cooperativei.
Procesul de adaptare la economia de piaţă,de după Decembrie 1989,a fost şi este încă o perioadă destul de grea. Oamenii au înţeles greşit democraţia şi au folosit toate metodele şi mijloacele pentru a distruge totul în drumul lor.

Politica tranziţiei,nu a ajutat cooperativa prea mult.Totuşi membrii cooperatori au înţeles rolul şi poziţia lor în societate,au înţeles că ei sunt proprietarii tuturor bunurilor ce trebuie gestionate corespunzător.

Azi, cooperativa s-a organizat după ultima lege privind activitatea cooperaţiei – Legea 1/2005.
Prin forţe financiare proprii,s-a reuşit modernizarea spaţiilor de lucru şi dotarea  unităţilor conform ultimelor cerinţe şi tendinţe în domeniu

Saloanele cooperativei sunt frumoase,funcţionale,au un ambient plăcut,condiţii optime şi personal de înaltă calificare,condiţii ce permit executarea serviciilor la cel mai înalt nivel pentru satisfacerea celor mai pretenţioase solicitări.Cooperativa are implementat sistemul de management al calităţii conform  cerinţelor standardului  şi a obţinut certificatul ISO 9001:2001şi apoi certificatul ISO 9001 : 2008, activitatea celor 31 de unităţi fiind în conformitate  cu normativele UE şi cerinţele formulate de Ministerul Sănătăţii,prin amenajările, modernizările, dotările tehnice şi calitatea serviciilor,prin respectul faţă de clienţi şi de profesia aleasă.Un colectiv, ce numără peste 230 de membri,cu doar 11 TESA şi cu un management profesionist, eficient,asigurat de o echipă de profesionişti   în frunte cu preşedinta cooperativei,d-na ec.Tiron Angela şi contabil şef d-na ec.Miron Elena,cu acel număr de unităţi şi complexe,cu un brand ce impune la rându-i respect şi admiraţie – marcă înregistrată la OSIM MELANY ,SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1  IGIENA  IASI, se numără,fără îndoială,printre societăţile cooperative meşteşugăreşti de elită ce fac cinste Iaşului şi chiar ţării.  

Dovada celor menţionate,o reprezintă faptul că SCM  IGIENA  GR.1  IAŞI,se află la loc de cinste atât în clasamentul naţional realizat de CONSILIUL  NATIONAL  AL  ÎNTREPRINDERILOR  PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMANIA în  TOPUL 2008,cât şi în TOPUL FIRMELOR  IEŞENE ,realizat de  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  IAŞI.

Anul 2010 -   încă din primele zile ale acestui an, am fost prinşi în iureşul acţiunilor pentru a rezista pe piaţa serviciilor de  înfrumuseţare  şi a depăşi această criză care ne afectează pe toţi, cât şi pentru a face faţă sezonului rece care nu este cel mai prielnic anotimp pentru prestările de servicii e această factură.


Sperăm ca  înalta calificare şi profesionalismul membrilor noştri  cooperatori precum şi dotarea şi modernizarea saloanelor de coafură,frizerie,cosmetică,manichiură-pedichiură să contribuie la realizarea obiectivelor propuse da a satisface clientela la cel mai înalt nivel de calitate şi de a menţine cooperativa printre unităţile etalon de profil.     


                                  PREŞEDINTE
                                  Ec.Tiron Angela